Lösningar utöver det vanliga
   
INSPIRATION
Världen ligger framför oss. Den är full av fantastiska saker. Hur vi väljer att se på den avgör hur vi förhåller oss till den. Vi kan se den som fulländad och färdig eller som ofullständig och halvfärdig med oändliga möjligheter till förbättringar.

På Nordgren Innovation tillhör vi den senare skaran. Vi ser allt omkring oss som produkter av en viss tid och omständighet-er som gällde just då, och eftersom världen ständigt förändras kommer den alltid att vara ofärdig. Vi tror att allting - allting kan utvecklas och förbättras.
IDÉER
En idé föds från en önskan att förändra. Förändringen kan gälla en funktion, form eller metod, och bottnar oftast i att man upplever ett problem. För att bli framgångsrik i att ta fram bra idéer krävs två egenskaper. Förmågan att se problem och förmågan att hitta fungerande lösningar.

Nordgren Innovation besitter båda och drivs av utmaningen att göra saker bättre och kombinerar strukturerad, kritisk analys med fokuserad, konstruktiv kreativitet för att ta fram nya idéer.
INNOVATIONER
Alla kan komma på en bra idé. Att ta fram en innovation, dvs en produkt eller lösning som erbjuds marknaden, baserat på den är däremot en komplicerad process. Innovationen skall bland annat:
- Lösa ett faktiskt upplevt problem
- Vara säljbar
- Vara begriplig och känd för dem som behöver den

Nordgren Innovation har den kompetens och erfarenhet som behövs för att ta en idé hela vägen till en innovation och en lösning utöver det vanliga.